1951 Bulgaristan Göçmenleri Nereden Gelmiştir

tarafından
49
1951 Bulgaristan Göçmenleri Nereden Gelmiştir

1951 bulgaristan göçmenleri nereden gelmiştir konusunda yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaştık. Alttaki bulunan listedeki sitelerden aradığınız içerikle ilgili bilgi alabilirsiniz..

1. 1950-1951 bulgaristan’dan türkiye’ye göçler ve demokrat parti …

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/675862

PDF Bu dönemde Bulgaristan’dan gelen göçmenler serbest göçmen vizesi ile Türk vatandaşlığına alındı12. 1950 yılına gelindiğinde Bulgaristan’daki Türkler, bir yandan …

2. bulgaristan türkleri’ nin 1950 – 1951 yıllarında türkiye’ ye göçleri

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42824.pdf

EK-11 : 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’ dan Gelen Göçmenlerin … nerelere yerleştirildiği, yerleştirildiklere bölgelere uyumları, geçimlerini nasıl.

3. 1951 Göçmenlerinin Bulgaristan Vatandaşlık Hakkı

https://www.bulgaristankonsoloslugu.org/1951-bulgaristan-gocmenlerinin-bulgaristan-vatandaslik-hakki

Bulgaristan’a geri dönüş sağlamak isteyen 1951 Bulgaristan göçmenleri yasal haklarını aramaya çalışması sonucunda, 1951 göçmeni kişilerin vatandaşlık …

4. Bulgaristan Türkleri – Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan_T%C3%BCrkleri

Bulgaristan Türkleri aynı zamanda Balkanlar’daki en büyük Türk nüfusunu oluşturmaktadır. Öncelikle güneydeki Kırcaali ilinde ve kuzeydoğudaki Şumnu, Silistre, …

5. Bulgaristan’dan Seyhan’a Türk Göçü (1950-1951) – Sobiad

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=AXC-g9KHyZgeuuwfWCzi

Bunun neticesinde 1950-1951 yılları arasında Bulgaristan’dan Anadolu’ya yaklaşık … 1950-1951 yılları arasındaki göçle birlikte gelen göçmenlerden Seyhan’a …

6. Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Zorunlu Göçü (1950-1951)

http://devlet.com.tr/makaleler/y523-Bulgaristan_Turklerinin_Turkiyeye_Zorunlu_Gocu_1950_1951.html

18 Oca 2021 — 1940-1949 yılları arasında, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin sayısı, on yıllık dönemde yılda ortalama 2 bin 100 kadar göçmen gelmiştir. Halkın …

7. 1951 Yılı Bulgaristan Göçmenleri Vatandaşlık İşlemleri – Eagvs

https://www.eagvs.com/bulgaristan/1951-gocmenleri-vatandaslik

Bulgaristan’dan 1951 yılında 37 bin aile ve onların fertlerinin oluşturduğu toplam 154 bin kişinin Türkiye’ye göç ettiği tahmin ediliyor.

8. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ …

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423912909.pdf

9. 1951 Bulgaristan Göçmenlerine Vatandaşlık – Vize Merkezi

https://www.vizemerkezi.com/bulgaristan/bulgaristan-vatandaslik/1951-bulgaristan-gocmenlerine-vatandaslik/

1949, 1950 ve 1951 yıllarını kapsayan resmi göç anlaşması kapsamında Türkiye’ye gelen 1951 göçmenleri Bulgaristan vatandaşlığı haklarını geri talep ederken …

10. Yaşar Kemal’in göçmenleri: Bulgaristan’dan Diyarbakır’a …

Yaşar Kemal’in göçmenleri: Bulgaristan’dan Diyarbakır’a göçmenlerin hikâyesi

16 Eki 2020 — Yaşar Kemal’in, 3 Temmuz 1951 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan … 1939 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmen ailenin bir ferdi olarak …

11. BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN BOLU’DA İSKÂNI (1950 …

http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi26/11.pdf

yazan: H YILDIRIM · 2021 — hanenin nereye gittiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte … verilere göre 1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan gelen 557 göçmen.

12. 1950-1951 BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN GÖÇÜ VE BASINA …

https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/95669/yokAcikBilim_10262418.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

yazan: H Çimen — 1950-1951 tarihinde Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçe mecbur edilmesi ile … 1950-1951 Yılları Ġçinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Göçmen Miktarı 17 …

13. Türkiye ‘ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi – Bal-Göç

http://www.balgoc.org.tr/gocmenyerlesim.html

İktisadi Fakültesi Mecmuası, 1951, No:1-4. BARKAN.Ö.L., DARKOT B., TANOĞLU, A., Bulgaristan’dan Gelen Göçmenlerin Memleket İçinde …

14. 1950-1951 YILLARINDA BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE …

http://earsiv.medeniyet.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/304/BEDR%C4%B0YE%20UZUNER-TAR%C4%B0H-YL-ENS-TESL%C4%B0M.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yazan: B Uzuner · 2019 · Alıntılanma sayısı: 2 — Bulgaristan’dan gelen göçmenlere karşı göstermiş olduğu hassasiyet ve yapılan … Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir suçları olmaksızın evlerini bırakıp …

15. bulgaristan türklerinin 1950-1951 göçü ve trakya’da iskânları

https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/3097/0159896.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yazan: B Toparlak · 2019 · Alıntılanma sayısı: 3 — Bulgaristan’dan 1950 yılının başından itibaren Türkiye’ye gelen göçmenler Türk hükümeti tarafından ülkenin çeşitli yerlerine iskân edilmişlerdir …

16. Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Nüfusun Dağılışını Etkileyen …

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_9.pdf

yazan: T ÇETİN · Alıntılanma sayısı: 30 — 1951-1960 yılları arasında Bulgaristan‟dan gelen göçmenlere 11742 konut yapılmıĢ ve sahiplerine dağıtılmıĢ iken (Geray, 1962), 1989 yılında gelen göçmenler …

17. bulgaristan türklerinin 1950-1951 ve 1989’da türkiye’ye göçleri …

https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/5629/1/389542.pdf

yazan: M Pınar · 2014 · Alıntılanma sayısı: 2 — Elde edilen veriler, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yeni gelen göçmenlerin hala kültürel bütünleşmeyi tam sağlayamadığını ve eski göçmenlere kıyasla …

18. Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya …

https://atamdergi.gov.tr/tam-metin/92/tur

19231933 yılları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin sayısı … Ankara’ya en yoğun göçmen 1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan gelmiştir.

19. TÜRKĠYE‟ YE GÖÇMEN OLARAK GELENLERĠN …

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Turkiyeye_gocmen_olarak_gelenlerin_yerlesimi%E2%80%8B.pdf

Bulgaristan‟dan 1968 – 1979 yılları arasında gelen göçmenler serbest … Planına Olan Ġhtiyaç”, Ġ.Ü. Ġktisadi Fakültesi Mecmuası, 1951, No:1-4. BARKAN.

20. KONYA VE ÇEVRESİNE 1950-1955 YILLARI ARASINDA …

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/7287/Ba%C5%9Fp%C4%B1nar%2C%20Aysel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yazan: A Başpınar · 2018 · Alıntılanma sayısı: 1 — year 1951, the Turkish government closed down the frontier due to the … Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin yerleştirilme yerlerinden biri de Konya’dır.

21. Balkanlar ve Kafkasya’dan Kayseri’ye Gelenler

https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1804

Daha sonra Ermeni tehcirinden itibaren bu bölgeye mübadele göçmenleri adıyla Selanik’ten gelenler iskân edilmiş; 1939 ve 1951 yıllarında ise Bulgaristan’dan …

22. Bulgaristan göçmeni – Index Anatolicus

https://nisanyanmap.com/?eth2=bg

Beşpınar köyü 1951 yılında 36 Bulgaristan Türkü ailenin iskanı ile kuruldu. … Avşar Türkmenleri ile Bulgaristan’dan gelen Türkmen göçmenleri ikamet …

23. Bulgaristan’dan Türkiyeye Göçler, Bulgaristan Diasporası ve …

https://www.ibaness.org/bnejss/2018_04_04/09_Inac_and_Yazici.pdf

yazan: H İNAÇ · Alıntılanma sayısı: 6 — Bu çalışmanın amacı, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin yaşadığı … 1950- 1951 yılı hükümetin el değiştirmesiyle … nerede bulunur, görevleri nelerdir?